הסברה ובטחון

האיגוד היהודי מבקש לנהל מערך הסברה בין העולים לאומן ובין תושבי אומן, על מנת למנוע חיכוכים בין העולים אומנה לבין המקומיים, ולקדם ולשפר את מערך האבטחה באומן, באמצע השנה ובימי ראש השנה, על פי המתוה הבא:

א. בטחון
הגברת תחושת הבטחון בין העולים לאומן, ע"י הקמת מערך תאורה ברחובות ובסמטאות באזור הציון; הצבת מצלמות במעגל סגור באזורים מועדים לפורענות; הקמת מערך שמירה ופטרול ברחובות הסמוכים, והגברת מערך האבטחה בימי ראש השנה, באזור המאוכלס ביהודים כולו.

ב. הסברה
הפעלת משרד יחסי ציבור, על מנת לפעול לשיפור התדמית של הקיבוץ הקדוש ושל חסידות ברסלב בכלל באוקראינה. הפעילות תכלול בע"ה הכנסת כתבות בכלי התקשורת, הסברה ודברור, סיורי הסברה באומן לאנשי תקשורת וממשל אוקראיניים, ישראלים ובכלל.