הורחבה הכנסת האורחים באומן

'האיגוד היהודי באומן' (המאגד, כזכור, את "אהלי צדיקים" באומן ואת "אשל אומן"), המפעיל בשנה האחרונה הכנסת אורחים יומית קבועה בבית הכנסת האורחים של האיגוד סמוך לציון, הרחיב לאחרונה את חדר האוכל המשמש את הכנסת האורחים היומית.
.
חדר האוכל, שהרחבתו ושיפוצו הסתיימו סמוך לחג השבועות, יכול להכיל כיום כ-40 סועדים, בו מוגשים מדי יום ביומו, ומדי שבת, ארוחות וסעודות חינם לעולים אומנה.
.
בתקופה האחרונה קיימו לאחרונה נציגי האיגוד באוקראינה סדרת פגישות עם הגורמים הרלוונטיים בממשל הארצי ובממשל המחוז והעירייה, ליעול ההכנות לקיבוץ הקדוש הנוגעות לפעילויות ה'איגוד' מצד השלטונות, בין היתר נפגשו נציגי האיגוד עם רה"מ אוקראינה, מושל מחוז צ'רקס ושרים במשרדי הממשלה הרלוונטיים, כמו גם עם הגורמים הנוגעים בדבר בעיריית אומן.
חדר האוכל החדש באומן לאחר ההרחבה

חדר האוכל של ×”×›× ×¡×ª האורחים באומן לאחר הרחבתו

חדר האוכל של הכנסת האורחים באומן (משמאל)

חדר האוכל החדש באומן